از اینجا عضو شوید
چهارشنبه ، 26-4-98

راحت جستجو کنید
Alternate Text
fast-simple-shopping
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Accessories

برند: 
Cross
محصول: 
خودکار و خودنویس
رنگ: 
مغزی خودکار آبی و مشکی
مشخصات: 

اندازه:
سایز مغزی های خودکار آبی و مشکی متوسط بوده و صرفا قابل استفاده در قلم های کراس می باشد. حجم جوهر خودنویس مشکی داخل بطری 62.5 میلی لیتر